Mõistame, et makseraskustesse sattudes võib kasvava võlaga tegelemine olla hirmutav ja stressi tekitav. 

Meil on pikaajaline kogemus makseraskustesse sattunud inimeste nõuete menetlemisel. Meie nõustajad analüüsivad Teie olukorda ja soovitavad samme, mida tuleks teha võlgadest vabastamiseks või korraldada selle tasumine soodsate osamaksetena.    

Aitame oma klientidel nõudeid vähendada ja võlgu restruktureerida.

  Võtan ühendust
  Võlgnevuse refinantseerimine kinnisvara tagatisel

  Võlgade refinantseerimine hõlmab uue laenu võtmist mitmesuguste võlausaldajate tasumiseks. Võlgade refinantseerimine aitab laenud üheks koondada ning vähendab igakuiste maksete kogusummat. Aitame Teid võlgnevuste kogusuuruse kindlaksmääramisel ning meie partneritelt laenu saamisel.

  Muuhulgas pakume järgmiseid võlanõustamisteenuseid:

  • õigusabi ja klientide huvide kaitsmine erinevate võlausaldajate laenude vaidluste lahendamisel 
  • laenulepingute juriidiline läbivaatamine
  • võlausaldajatega läbirääkimistel osalemine
  • kvalifitseeritud abi krediidilepingute vaidlustamisel
  • võlgnike huvide esindamine kohtus